Monica Johansson

Monica Johansson, Lövånger, har avlagt medicine kandidatexamen och sjuksköterskeexamen vid Umeå universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut