Marie Ingrid Bergslycka

Marie Ingrid Bergslycka, Ursviken, har avlagt specialpedagogexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut