Maria Jakobsson

Maria Jakobsson, Skellefteå, har avlagt högskoleexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut