Maria Hed

Maria Hed, Boliden, har avlagt högskoleingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut