Maria Bernsson

Maria Bernsson, Skellefteå, har avlagt specialpedagogexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut