Manuel Alejandro Alvarez Perez

Manuel Alejandro Alvarez Perez, Skellefteå, har avlagt teknologie doktorsexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut