Maja Holmqvist

Maja Holmqvist, Bygdsiljum, har avlagt grundlärarexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut