Maja Fahlgren

Maja Fahlgren, Skellefteå, har avlagt konstnärlig kandidatexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut