Linnéa Lindgren

Linnéa Lindgren, Byske, har avlagt filosofie kandidatexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut