Linda Åberg

Linda Åberg, Skellefteå, har avlagt filosofie kandidatexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut