Kristina Grönlund

Kristina Grönlund, Skellefteå, har avlagt ekonomie kandidatexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut