Josefin Rosendahl

Josefin Rosendahl, Skelleftehamn, har avlagt högskoleingenjörsexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut