John Kanwar

John Kanwar, Skellefteå, har avlagt högskoleingenjörsexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut