Johan Ingberg

Johan Ingberg, Skellefteå, har avlagt civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut