Joel Olsson

Joel Olsson, Skellefteå, har avlagt högskoleingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut