Iza Barkman

Iza Barkman, Ersmark, har avlagt filosofie kandidatexamen och sjuksköterskeexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut