Ingrid Nyström

Ingrid Nyström, Skellefteå, har avlagt civilekonomexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut