Hanna Kemi

Hanna Kemi, Skellefteå, har avlagt ekonomie kandidatexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut