Hanna Edman

Hanna Edman, Skellefteå, har avlagt civilekonomexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut