Greta Blomstrand

Greta Blomstrand, Skellefteå, har avlagt högskoleingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut