Erik Jonas Okfors

Erik Jonas Okfors, Skellefteå, har avlagt högskoleingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut