Erik Holmbom

Erik Holmbom, Skellefteå, har avlagt konstnärlig kandidatexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut