Emma Halbakken

Emma Halbakken, Kåge, har avlagt förskollärareexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut