Elin Pettersson

Elin Pettersson, Kåge, har avlagt civilekonomexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut