David Johansson

David Johansson, Ursviken, har avlagt filosofie kandidatexamen vid Umeå universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut