Dajana Lindkvist

Dajana Lindkvist, Skellefteå, har avlagt filosofie kandidatexamen vid Umeå universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut