Cecilia Ström

Cecilia Ström, Norsjö, har avlagt filosofie magisterexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut