Carina Nilsson

Carina Nilsson, Skellefteå, har avlagt förskollärareexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut