Andreas Warg

Andreas Warg, Skellefteå, har avlagt odontologie kandidatexamen och tandteknikerexamen vid Umeå universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut