Anders Marklund

Anders Marklund, Kåge, har avlagt ekonomie kandidatexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut