Amir Ali Tajik

Amir Ali Tajik, Skellefteå, har avlagt filosofie kandidatexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut