Amanda Berg

Amanda Berg, Linköping, tidigare Skelleftehamn, har avlagt teknologie doktorsexamen vid Linköpings universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut