Alexander Simonsson

Alexander Simonsson, Skellefteå, har avlagt högskoleexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut