Ahmet Monrat

Ahmed Monrat, Skellefteå, har avlagt teknologie masterexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut