Tage Vikström

75 år

fyller den 14 december Tage Vikström, Skellefteå. Tage, född i Skellefteå, gick sjuårig folkskola på Sörböle samt två år på yrkesskola i Kusmark där han utbildade sig inom smed/svets. Han har arbetat på Alimak hela sitt yrkesverksamma liv. Tage har varit både fackligt och politiskt aktiv. Numera är det PRO som gäller plus friluftsliv, fiske och sport.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut