Inspirerande föreläsning på årsmötet

Ett trivsamt och inspirerande årsmöte för Elöverkänsligas förening i Skellefteå har nyligen hållits på Degerbygården.

Till ordförande valdes Ulla Eriksson som kan se fram mot ett nytt arbetsår med kompetenta medarbetare.

Stämningen, som vanligt gemytlig, med gott fika och föreläsning.

Inspiration och ny kunskap fick mötesdeltagarna genom inbjudna AnnCharlott Pavval från Medlefors folkhögskola.

Frågor och efterföljande samtal visade på ett stort intresse, så stort tack till AnnCharlott Pavval.

Katrin Westling

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut