Foto: Privat

Allan Eriksson

90 år

fyller den 31 januari Allan Eriksson, Malå. Allan är född i Raggsjö, son till Evald och Ida Eriksson. Allan är äldst i den syskonskara där även Tage, Eivor och Gösta ingår. Efter avslutad skolgång i Raggsjö och Kvarnåsen infriade Evald löftet om att ”när pajkar’n gått ut skolan ska vi starta eget”. Familjen flyttade till Malå där en befintlig sågbänk köptes in. Året var 1946 och den första tilläggsinvesteringen blev ett skärmtak. Nu stod Evald redo att tillsammans med sina söner Allan och Tage, samt sedermera brodern Gösta och svågern Ruben, påbörja det långsiktiga arbetet med att bygga upp en träindustri, Malå Trä, som skulle bli den största privata arbetsgivaren i Malå under många år. Om man i samtal med Allan nämner orden ”vidareförädling av norrländsk skogsråvara” eller ”norsk trävaruhandel” bör man ha avsatt tid för att lyssna.

Allan har alltid haft fokus på tre F: Familjen, Församlingen och Företaget. Med åren har ytterligare ett F anslutit, nämligen Förnöjsamhet. Allan är alltid positiv, optimistisk, vänlig och fylld av värme till sina nära och kära. Allan är även tacksam för service och gott omhändertagande i sitt nya boende på Miklagård.

Med hustrun Elsa fick han tre barn och många barnbarn.

År 2017 avled Elsa samt dottern Gunilla inom loppet av tre månader. Saknaden är fortsatt stor.

Allan är sedan flytten till Malå medlem av Missionskyrkan där engagemanget, tillsammans med hustrun Elsa, varit stort. Traditionen att fira jämna födelsedagar med församlingen är värd att värnas och Allan kommer att fira sin födelsedag i Missionskyrkan med Öppet hus och efterföljande middag.

Barnen Annika Marklund och Pehr ErikssonAnmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut