Foto: Privat

Sven Holmström

På kvällen den 23 augusti somnade vår älskade Sven Holmström in på Buregården i Bureå, han blev 87 år.

Sven föddes 1932 som barn nummer två till Fritz och Edla Holmström i Bureå och blev hembygden trogen hela sitt liv.

Sven började sin yrkeskarriär som 16-åring med att utföra all slags traktorkörning inom jordbruket. Efter militärtjänsten köpte han sin första grävmaskin och utförde dikningsarbeten och byggde skogsvägar. Sven fortsatte att arbeta med entreprenadmaskiner hela sitt liv: utförde bland annat flottläggning åt Modo, biotopåtgärder i älvar, var med och byggde lasarettet, skolor, vägar och Skellefteå flygplats, utförde mycket arbete åt skogs- och jordbrukare med mera. Sven hade ett stort engagemang i Gräv & Schakt där han även satt som ordförande i många år.

I 30-årsåldern mötte han Gerd som blev hans livskamrat. De gifte sig 1963 och snart utökades familjen med sönerna Peder, Thomas och David. Med tiden kom det också nio barnbarn och även två barnbarnsbarn.

Sven har haft många stora intressen där han har lagt mycket tid och stort engagemang såsom körsång i Bureå kyrkokör och manskör, jakt på egen hand och i jaktlag med Bureå jaktvårdsklubb, skogsvård, fiske sommar och vinter till havs, i sjöar och i fjällvärlden. Han har alltid varit mycket mån om sin hembygd, varför engagemang i det lokala föreningslivet såsom byamännen, föreningen Bureås framtid och Bureälvens nedre fiskevårdsområde var självklart för honom.

Den kristna tron och kyrkan var en central och viktig del i Svens liv. Han var aktiv i EFS-föreningen i Bureå där han bland annat sjöng i EFS-kören Unison. Under senare delen av livet lade han mycket tid på Gideoniterna och dess arbete med att dela ut biblar i skolor, hotell med mera.

Vi kommer alla att sakna Sven, hans trygghet och omtanke, hans praktiska handlag och engagemang, hans historier och anekdoter, hans glimt i ögat och humor som följde honom ända till slutet.

Gerd, Peder och Gun, Thomas och Viktoria, David och Maria, barnbarn och barnbarnsbarn

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut