Karl-Gösta Nygren

Karl–Gösta har i en ålder av 80 år lugnt somnat in i sin älskade sommarstuga. Han lämnar efter sig hustrun Ann-Britt, barnen Jan-Anders och Ann-Louise samt fem barnbarn.

Karl-Gösta växte upp i Balånäs, Bjurholm, där hans livslånga intresse för djur och natur föddes. Efter avslutad skolgång och militärtjänst varvade han studier med arbete inom skogsnäringen. I Vilhelmina träffade han sin livskamrat Ann-Britt. De flyttade så småningom till kustlandet där Karl-Gösta byggde det hus i Kåge som kom att bli deras gemensamma hem i närmare 40 år. Under alla år har skogen varit hans stora intresse både i yrket och på fritiden genom jakt, fiske samt skötseln av den egna skogen.

Karl-Gösta var glad, skojfrisk och spelade gärna folk ett spratt. Han lämnar ett stort tomrum efter sig och kommer att vara mycket saknad.

Familjen

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut