Foto: Privat

Gilbert Brännström

Den 1 september avled Gilbert Brännström, Skellefteå, 84 år gammal.

Gilbert var äldste son till Gustaf och Elsa. Född på Sunnanå, men har sedan första skolåren vuxit upp på Stationsgatan. Efter studentexamen på latinlinjen och militärtjänst på ridande förband, K4, påbörjade han studier i Uppsala för att bli lärare i språk. Redan efter något år ändrade han inriktning och läste in naturvetenskapliga ämnen för studentbehörighet och kom sedan in på läkarutbildningen i Uppsala.

Efter tjänstgöring på olika platser i Sverige återvände Gilbert till Skellefteå och arbetade efter specialistutbildning under många år som kirurg på Skellefteå lasarett. I mitten på 80-talet lockades han till att börja på privata läkarmottagningar i Skellefteå. Efter en svår stroke under början av 90-talet kämpade han sig tillbaka, men hade kvarstående svårigheter bland annat med språket och att hitta rätta orden till det han ville säga.

Han var nyfiken på det mesta, intresserad av alla människor han kom i kontakt med och hade ett fantastiskt minne för patienter och andra som han mötte. Försökte alltid hitta lösningar på praktiska problem, både inom sitt yrke och privat. Vänfast och mycket släktkär, han ville gärna se alla samlade omkring sig. Med sitt stora intresse för avancerad matlagning kom han att skapa många utsökta middagar för släkt, vänner och arbetskamrater. Många minnesvärda tårtor för bordet hemma eller för kafferasten på lasarettet skapades i hans kök.

Gilbert har alltid varit mycket idrottsintresserad, mer som åskådare än deltagare. Därför kom han tidigt i kontakt med Skellefteå AIK och tjänstgjorde som lagets läkare från 1965 och 35 år framåt. Många av spelarna och deras familjer blev goda vänner och del i Gilberts ”storfamilj”. Höjdpunkten i den perioden var när

”grabbarna” tog hem SM-guldet 1978.

Han har också alltsedan militärtjänsten haft intresse för hästar och andra djur, vilket visades dels genom flitiga besök på travbanor, dels genom att han också periodvis varit ägare till travhästar. Några blev riktigt framgångsrika. Dessutom har han provat ha både sommargrisar och sommarhöns nära stugan i Boviken. Hund och katt fanns också i många år.

Under senaste åren fick han allt svårare att klara sig själv, men fick god hjälp av hemtjänsten och senare av personalen vid Klockarhöjden, men framförallt av gode vännen Anders Rönnblom.

Bröderna med familjer

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut