Elsie Stenlund

Efter en tids sjukdom somnade Elsie in med oss vid sin sida tisdagen den 6 augusti.
 Hon var dotter till Albin Hörnell från Trehörningssjö och Betty Karlsson från Gargnäs.
 Elsie föddes i Torsby Alberta Canada där hennes föräldrar drev en farm. När Elsie var tre år blev hennes mor änka och de flyttade till ett mindre hus. Elsie gick ett år i skola i Torsby. Vid sju års ålder åkte de hem till Sverige med de få tillhörigheter de kunde ta med. Elsie sörjde alltid den lilla stol som hennes pappa snickrat och som hon blev tvungen att lämna kvar. Resan var lång och svår, sista biten roddes de av moster Fina till Björknäs. Där fick Elsie lära känna sina släktingar. Med sina kusiner utvecklade hon en livslång nära vänskap.

Genom Bettys arbete kom de att bosätta sig i Bergnäs Jörn. På grund av lång skolväg inackorderades Elsie under skoltiden i Klockträsk. Toleransen eller acceptansen var inte den bästa mot en livlig flicka som var tvåspråkig, engelska och sorselemål.

Efter fortsättningsskola i Österjörn arbetade hon i familj i Boliden och Kiruna.

Musik har betytt mycket för Elsie, allt från egen sång och musik, till att lyssna på Inspelad dansmusik. I sin ungdom spelade hon tillsammans med vänner på dans och fester.

I grannbyn Vänträsk träffade hon sin blivande man Bertil Stenlund de gifte sig efter kriget 1945. Första åren var de inneboende hos Bertils bror. De försörjde sig på jord- och skogsbruk. Sonen Roland föddes 1951. I december 1954 flyttade familjen in i sitt nybyggda hus i Vänträsk.

Elsie var mycket händig och intresserad av handarbete, hon provade på det mesta, bland annat broderades vackra gardiner till det första hemmet. Stickning, virkning och vackra kuddar i siden och sammet syddes och såldes på marknaden i Bonnstan. Elsie växtfärgade ull som hon tillsammans med maken gjorde tovade tavlor av, de finns spridda över landet.

På 1960-talet skaffade Elsie körkort, jordbruket avslutades och hon började arbeta som hemsamarit, ett arbete som Elsie ägnade sig åt med varmt hjärta ända till sin pension 1991. 1982 hade Elsie och Bertil flyttat till en lägenhet i Boliden. Där bodde redan gamla grannar, de fick även många nya vänner. Elsie blev änka 1988.

Hon fick tid för sitt intresse att skriva och uppföra sketcher och små pjäser. Sommaren 1989 fick Elsie till sin stora glädje barnbarnet Richard, som betytt väldigt mycket för sin Farmor.

Elsies önskan var att en gång få återse födelseorten, det kunde genomföras i samband med Vilhelminakörens midsommarturné i Canadas svenskbygder 1990. Förutom sevärdheter fick hon återse det som fanns kvar av hemmet i Cherhill, Torsby. Där träffade hon ättlingar efter grannen Kristoffersson. Hon besökte en gravplats utan namn på korsen, där hon tror att hennes far var begraven.

På en gruppresa träffade Elsie sin nya livskamrat Folke Karlsson Långträsk. De hade en bra tid tillsammans och upplevde mycket då de reste inom och utom landet. De höll kontakt med släkt och vänner. 2007 blev Elsie åter ensam då Folke avled efter en tids sjukdom. 
Vid den här tiden hade Elsie börjat känna av sin sviktande hälsa, vilket bidrog till att hon inte kunde leva det aktiva liv hon önskade.

Med hjälp av anhöriga och insatser från hemtjänsten bodde hon kvar i sitt hem till den 15 april i år.

Hon blev 93 år. Sista månaderna vistades hon på Skogsbackens boende.

Roland och Birgitta

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut