Foto: Privat

Astrid Markstedt-Wiklund

Mamma, Astrid Markstedt-Wiklund, Kåge, föddes i den vackra byn Gagsmark den 23 september 1931.

Efter grundskola, och efter att ha tjänat som piga, arbetade hon i 20-årsåldern som växeltelefonist i Ålund. Det var också där hon först blev bekant med Ivar som senare skulle bli hennes livskamrat.

I mitten av 50-talet inleddes studier med början på Bibelinstitutet Hagaberg i Östertälje, följt av vårdstudier i Gävle och Stockholm. Astrid tjänstgjorde därefter som distriktssköterska i Malmberget, Norrfjärden, Österbybruk (Uppland) och Kåge. Hon kände stor glädje i sitt arbete.

I början av 60-talet gifte sig Astrid med Ivar från Lundfors, Ålund. Under detta decennium föddes även hennes barn, Kerstin och Hans. Sommarstället i Gagsmark blev en omtyckt plats för avkoppling och friluftsliv. Fjällvandring var också ett återkommande inslag i familjelivet.

Den kyrkliga verksamheten i Kågedalens församling blev en stor del av mammas liv. Hon organiserade flera församlingsresor inom Västerbotten och angränsande län, samt till Norge och Finland. Syföreningen och missionsarbetet var också något som låg henne varmt om hjärtat. Redan i slutet av 60-talet reste Astrid till Indien där hon besökte sin goda vän och studiekamrat, missionär Ingegerd Berglund. Långt senare var hon med om andra resor, ofta med kyrkliga förtecken: Oberammergau, Israel, Taizé, Assisi. Ibland besökte hon dottern i Schweiz, eller sonen i Finland.

Mamma var glad och tacksam över livet och somnade tryggt och stilla in mot aftonen, den 3 september.

Barnen

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut