Ulla Holmgren

I Bureå gravkapell torsdagen den 29 augusti efter Ulla Holmgren, Skellefteå. Officiant var Nina Sandell.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut