Rolf Granström

I Alhemskyrkan torsdagen den 26 september efter Rolf Granström, Skellefteå. Officiant var Adam Wahlberg.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut