Ove Lindmark

I Alhemskyrkan onsdagen den 31 juli efter Ove Lindmark. Officiant var Annika Lundström.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut