Martin Lindqvist

I Bureå gravkapell torsdagen den 18 juli efter Martin Lindqvist. Officiant var Ulla-Lena Bäckman.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut