Lars Saalo

I Alhemskyrkan torsdag den 25 juli efter Lars Saalo, Skellefteå. Officiant var Adam Wahlberg

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut