Karl-Erik Wiklund

I Bureå gravkapell torsdag den 1 augusti efter Karl-Erik Wiklund, Bureå. Officiant var Nina Sandell

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut