Hans Broman

I Alhemskyrkan torsdagen den 26 september efter Hans Broman, Skellefteå. Officiant var Annika Lundström.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut