Gunhild Nilsson

I Byske Norra gravkapell torsdagen den 4 juli efter Gunhild Nilsson, Byske. Officiant var Lars Öberg.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut